Grafična podoba kluba

Uradni logotip kluba

Logotip je v obliki ščita. Turkizno zelena barva ponazarja barvo reke Soče, sinje modra pa njene pritoke, Tolminko, Idrijco in Bačo. Nad zgornjim robom bela barva ponazarja brzice teh rek, hkrati pa bela barva ponazarja tudi sneg na vrhovih naših gora. Na njej je napis »INLINE HOKEJ KLUB MUFLONI«. Črna barva obrobe ponazarja rodovitno prst v bogatih gozdovih, ki nas obdajajo. Ščit prebija rdeč muflon (beri: »ws flekast ad sil«), ki ima jezne zelene oči. Preboj ščita je simbol vzpona IHK med inline hokejsko elito.

Zastava je oblika logotipa s kompletno barvno kombinacijo in napisom.

Pečat kluba

Klub ima pečat v obliki ščita. Od zgornjega levega roba, skozi sredino proti spodnjemu levemu robu teče reka Soča s pritoki Tolminke, Idrijce in Bače. V sotočjih sta označeni mesti Tolmin, sedež IHK in Most na Soči, kjer je bil IHK, takrat še pod imenom »Kerlc«, ustanovljen. Levo v sredini je podoba muflona. Nad zgornjim robom je napis »IHK MUFLONI TOLMIN«, pod spodnjim robom pa davčna številka IHK. Za ščitom sta prekrižani hokejski palici.

Stari logotip kluba